FAQ

Q: Hvordan bliver jeg medlem af Greve RC-Center ?

 

A:  Det gør du ved at sende en mail til jesper(snabel a)ramlau.dk, med oplysning om navn, adresse, postnummer, telefonnummer, evt. mobilos, , modelflyvning-nummer, fødselsdato, samt e-mail adresse (hvis du ønsker at få medlemsinformation pr. e-mail). Modelflyvning-nummer får du fra Modelflyvning Danmark som du skal være medlem af hvis du vil flyve modelfly fra vores plads

Q: Hvad koster det at blive medlem af GRCC ?

A: Det koster   kr. 1500,- i kontingent det første år og derefter kr. 1000,- og har kontingentopkrævning i April. 
I øvrigt har vi "halv pris" for medlemmer under 18 år. Det er også muligt at tegne "Familiemedlemskab" til kr. 1800,-  det første år og derefter  kr.1300,-pr. år. Familie er defineret som ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Hertil kommer evt forsikring - se næste "Q"

Q: Jeg har hørt at der er krav om forsikringstegnelse ?

A: Ja - for at kunne sejle  skal du have en ulykkesforsikring som tegnes gennem klubben. Når du køre på bilanlæget er du dækker gennem en koliktiv  forsikring  hos DMSU Hvis du vil flyve modelfly skal du aht. forsikring være medlem af RC-unionen

Q: Skal man være medlem af DASU for at kunne køre på GRCC's bilbaner

A: Nej - men Greve RC-Center har en underafdeling Greve RC-Racing - som er medlem af DASU. For at kunne deltage i DASU løb skal man være medlem af DASU og have Licens. Medlemskab af DASU og tegnelse af Licens sker gennem bilafdelingen (se under kontakt)

Q: Skal man være medlem af organisationer eller andet for at blive medlem ?

A: For at flyve skal du aht. forsikring være medlem af Modelflyvning Danmark (se www.modelflyvning.dk).

Q: Er Sydkystens Modelflyveklub lukket - og hvad med de aktiver som var i klubben ?

A: Greve RC-center er blevet til gennem en vedtægtsændring i Sydkystens modelflyveklub. Alle medlemmer og aktiver kører således videre i Greve RC-Center. Sydkystens Modelflyveklub har i princippet blot skiftet navn - og har tilpasset vedtægterne så de også vil fungere i en klub med plads til biler og både

Q: Hvor stort er egentligt området Greve RC-center råder over ?

A: 63.000 kvm   -   Flyveplads ca. 15.000 kvm, Sø ca 7.000, Bilanlæg ca 8.000kvm. Så er der ca 15.000kvm der er græs, parkering og klubhusområde - og sluttelig en "stump" som er ubenyttet.